Category: Lifestyle

เครื่องประดับก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการชื่นชอบของแต่ละคนเครื่องประดับก็เป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ในการชื่นชอบของแต่ละคน

เครื่องประดับ
                เครื่องประดับในปัจจุบันนี้เป็นไลฟ์สไตล์ของเราที่เราชื่นชอบกันอย่างมากที่สุดเพราะว่าการที่เรามีเครื่องประดับนั้นก็เพื่อทำให้เรานั้นดูดีในเรื่องของการแต่งตัวที่มากมายยิ่งขึ้นอีกด้วย การแต่งตัวแล้วมีเครื่องประดับร่วมด้วยนั้นเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากที่สุดที่เราเองจะได้ดูดีไปตามๆกันด้วย                 การแต่งกายในปัจจุบันนี้นั้นมีการแต่งกายที่มากมายด้วยกันแล้วก็มีเสื้อผ้าให้เลือกมากมายอีกเช่นกัน เราเองจึงควรที่จะต้องใส่ใจแล้วก็ให้ความสนใจกันให้มากๆกับเรื่องของการแต่งตัวแล้วมีเครื่องประดับอีกด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราเองจะมองข้ามผ่านไปไม่ได้ ทุกอย่างนั้นก็เพื่อบุคลิกภาพที่ดีของเราเองอีกด้วย                 เรื่องของเครื่องประดับเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในตอนนี้เลยเพราะว่าการที่เราแต่งตัวแล้วมีเครื่องประดับด้วยนั้นจะช่วยให้เราเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีพลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ทุกๆอย่างในตอนนี้จึงเป็นเรื่องที่เราเองก็ควรที่จะใส่ใจและให้ความสนใจกับเรื่องการแต่งกายเพื่อบุคลิกที่ดีแก่เราเองด้วยเช่นกัน                 การแต่งตัวเราก็ควรที่จะเลือกแต่งตัวให้ดีให้เหมาะสมกับตัวเราเองอย่างมากที่สุดด้วย ในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เราควรที่จะใส่ใจในเรื่องของการแต่งตัวให้มากที่สุด ทุกอย่างนั้นก็เพื่อตัวเราเองไม่ใช่เพื่อใครเลย การแต่งตัวที่ดีก็จะยิ่งทำให้เรานั้นมีแต่คนเข้าหาและเมตตาเพราะว่าบุคลิกที่ดีนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับใครๆในสมัยนี้อีกด้วย                 ในเรื่องของเครื่องประดับนั้นหากเราไม่ติดว่าจะต้องใส่ของมียี่ห้อหรือแพงๆนั้นก็สามารถที่จะซื้อแบบธรรมดาใส่ก็ได้ ทุกอย่างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับเราอย่างมากที่เราเองจะต้องไม่มองข้ามเลย เรื่องของเครื่องประดับจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ดีที่สำคัญสำหรับเราที่จะมาใช้ร่วมกันเพื่อให้การแต่งตัวของเรานั้นยิ่งดูดีมากขึ้นอีกด้วย                 หลายๆอย่างเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามควรที่จะให้ความสนใจอย่างมากที่สุด หากเราให้ความสนใจมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งช่วยทำให้เรานั้นยิ่งดูดีทั้งร่างกายและก็มีแต่คนอยากเข้าหาอีกด้วย แน่นอนว่าหากเราแต่งตัวไม่ดีแล้วหล่ะก็มีแต่คนที่ไม่อยากคุยกับเรา ทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมที่เราอยู่แล้วการใช้เครื่องประดับก็เป็นไลฟ์สไตล์หนึ่งที่สำคัญสำหรับหลายๆคนอีกด้วย [...]

วัฒนธรรม K-pop ในกัมพูชา : กระแสการเลียนแบบที่น่าสนใจวัฒนธรรม K-pop ในกัมพูชา : กระแสการเลียนแบบที่น่าสนใจ

วัฒนธรรม K-pop ในกัมพูชา
          คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันกระแสวัฒนธรรม K-pop นั้น มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมบันเทิงของโลกใบนี้ เกาหลีแทบจะเป็นประเทศที่สร้างรายได้ให้กับตนเองจากวัฒนธรรมบันเทิงได้มากที่สุดนับตั้งแต่มีประเทศใดเคยทำได้มาก่อน หนึ่งในนั้น คือการส่งกระแสวัฒนธรรม korea fever ไปตามทั่วทุกมุมโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศอย่างกัมพูชา ซึ่งมีประชากรราว 15 ล้านคน เป็นประเทศที่มีระบบทางเศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าประเทศรอบข้างอย่างไทยและเวียดนามเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดกระแสการเลียนแบบทางวัฒนธรรม ศิลปินกัมพูชา ต้องออกมา cover หรือผลิตงานสื่อบันเทิงที่มีต้นแบบมาจากเกาหลีทั้งสิ้น         ความในจุดข้างต้น คงบ่งชี้ได้ว่ากระแสวัฒนธรรม k-pop นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ถึงขั้นที่ว่าศิลปินภายในประเทศหรือสื่อบันเทิงภายในประเทศกัมพูชายังต้องลุกออกมาเลียนแบบและเรียนรู้ความเป็นเกาหลีกันทั้งสิ้น         มากกว่านั้น คือ [...]

กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นลาวยุคใหม่กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นลาวยุคใหม่

กระแสการฟังเพลงของวัยรุ่นยุคใหม่
          การฟังเพลงนับเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องช่วยในการผ่อนคลายของมนุษย์มาตั้งแต่อดีต เป็นเครื่องมือที่ผู้คนทุกคนและทุกช่วงวัยเลือกที่จะใช้ในการผ่อนคลายตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร ส่งผลทำให้เพลงทุกบทเพลงมีพลวัตและความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กับสังคมและการเมืองที่เกิดขึ้นภายในบริบทแวดล้อมนั้นๆ สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธได้ยาก คือ การที่บทเพลงในช่วงเวลานั้นๆ ได้รับเอาอิทธิพลทางความคิดของยุคสมัยและวัฒนธรรมที่เป็นกระแสของช่วงเวลานั้นๆ เข้ามาในบทเพลง เช่นเดียวกับค่านิยม กระแสอิทธิพลทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่หมุนเวียนอยู่เป็นวัฒนธรรมร่วมสมัย ล้วนส่งผลต่อเพลง รวมไปถึงค่านิยมในการฟังเพลงในช่วงเวลานั้นๆด้วย           เช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรายังประเทศลาว ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและเข้าสู้ยุคสมัยใหม่ในปีคริสตศักราช 1975 นั้น ได้นำพาให้ประเทศลาวได้พบเจอกับวัฒนธรรมใหม่ๆ ที่ประสมปะปนกับวัฒนธรรมเดิมในยุคอาณานิคมของฝรั่งเศส จากเดิมที่เพลงที่นิยมภายในจะเป็นเพลงที่ถูกส่งเข้ามาจากฝรั่งเศส ได้เปลี่ยนแปลงและก่อกำเนิดเพลงลาวร่วมสมัยขึ้น ในช่วงเวลานั้น กินเวลาต่อเนื่องและพัฒนาร่วมกับวัฒนธรรมการเมือง สังคมลาว จวบจนปัจจุบัน           คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบัน กระแส [...]