Day: September 21, 2020

วัฒนธรรม K-pop ในกัมพูชา : กระแสการเลียนแบบที่น่าสนใจวัฒนธรรม K-pop ในกัมพูชา : กระแสการเลียนแบบที่น่าสนใจ

วัฒนธรรม K-pop ในกัมพูชา
          คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันกระแสวัฒนธรรม K-pop นั้น มีอิทธิพลอย่างมากต่อวัฒนธรรมบันเทิงของโลกใบนี้ เกาหลีแทบจะเป็นประเทศที่สร้างรายได้ให้กับตนเองจากวัฒนธรรมบันเทิงได้มากที่สุดนับตั้งแต่มีประเทศใดเคยทำได้มาก่อน หนึ่งในนั้น คือการส่งกระแสวัฒนธรรม korea fever ไปตามทั่วทุกมุมโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศอย่างกัมพูชา ซึ่งมีประชากรราว 15 ล้านคน เป็นประเทศที่มีระบบทางเศรษฐกิจเติบโตช้ากว่าประเทศรอบข้างอย่างไทยและเวียดนามเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดกระแสการเลียนแบบทางวัฒนธรรม ศิลปินกัมพูชา ต้องออกมา cover หรือผลิตงานสื่อบันเทิงที่มีต้นแบบมาจากเกาหลีทั้งสิ้น         ความในจุดข้างต้น คงบ่งชี้ได้ว่ากระแสวัฒนธรรม k-pop นั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ถึงขั้นที่ว่าศิลปินภายในประเทศหรือสื่อบันเทิงภายในประเทศกัมพูชายังต้องลุกออกมาเลียนแบบและเรียนรู้ความเป็นเกาหลีกันทั้งสิ้น         มากกว่านั้น คือ [...]