Day: November 8, 2020

3 ข้อสำคัญที่เราควรเรียนรู้ไวกับเรื่องของปลวก3 ข้อสำคัญที่เราควรเรียนรู้ไวกับเรื่องของปลวก

กำจัดปลวกราชพฤกษ์
ปลวกหนี่งในปัญหาขอวบ้านไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ เพราะปลวกนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ และ บ้านไม้อย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เรามี …สำคัญที่เราควรจะเรียนรู้ไว้เรื่องปลวก เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันปลวกที่จะเข้ามาในบ้านของเราได้มากขึ้นนะครับ  ปลวกไม่ชอบที่แดดจ้า   อย่างแรกเลยที่ควรรู้ไว้นั้นคือ ปลวกนั้นเป็นสัตว์ที่เก่งเฉพาะในความมืดเท่านั้นถ้าหากเป็นที่ที่มีแสงสว่างมาก ๆ หรือ ที่แสดงแดดจ้า ๆ หรือ แม้แต่อากาศที่อบอ้าว เองปลวกก็ไม่ชอบด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเราเจอปลวกที่มาสร้างปัญหากับเฟอร์นิเจอร์ของเราให้เรานำเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นไปตากไว้กับแดดแรง ๆ ไว้ก็ได้นะครับ รับรองว่าจะช่วยให้ปัญหาของปลวกนั้นลดน้อยลงอย่างแน่นอน   สรมารถสร้างเหยื่อล่อปลวกได้เช่นกัน   หากบ้านของเรายังถูกรุกรานจากเจ้าปลวกตัวร้ายไม่มากนัก การที่เราจะจัดการ และ ลดจำนวนประชากรของปลวกนั้นมีวิธีการทำเหยื่อล่อได้นะครับ โดยให้เรานำไม้อัดขนาดที่เราพอจะแบกไหว ไปพรมน้ำไว้ให้ชุ่ม ๆ หลังจกานั้นไปวางไว้ตรงจุดที่ปลวกเดินผ่านบ่อย [...]

4 รายจ่ายในการสร้างบ้านที่เราควรเตรียมไว้ หลังจากสร้างบ้านเสร็จ4 รายจ่ายในการสร้างบ้านที่เราควรเตรียมไว้ หลังจากสร้างบ้านเสร็จ

ในการสร้างบ้านนั้นใช่ว่าสร้างบ้านเสร็จแล้ว จะสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับ เพราะว่ายังมีค่าใช้จ่ายหลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอีกมากมาย ดังนั้นในบทความนี้เราอยากจะขอพูดถึงค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านเสร็จแล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายอีกมากมายดังนั้นเรามาลองดูกันดีกว่าครับว่าการสร้างบ้านนั้นจะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง   ค่าทำความสะอาดบ้าน   ก่อนอื่นเริ่มด้วยค่าทำความสะอาดบ้านหลังจากที่สร้างบ้านเสร็จแล้ว จะต้องมีฝุ่น และ เศษซากอื่น ๆ อีกมากมายที่อยู่ภายในบ้านเราจะต้องทำความสะอาดให้หมดก่อนที่จะเข้าอยู่ โดยที่ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เราอาจจะเลือกใช้บริการก็ได้ หรือ ตัวเราอาจจะทำความสะอาดด้วยตัวเองก็ได้เช่นกัน   ค่าออกแบบภายใน และ การตกแต่งภายใน   ในส่วนต่อมานั้นคือค่าออกแบบภายในและ การตกแต่งภายในต่าง ๆ ภายในบ้านเรา ซึ่งนั้นจะรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ การออกแบบภายใน และการตกแต่งภายในนั้นล้วนเป็นอีกหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่สำคัญที่จะทำให้ภายในบ้านเราสวยงาม อย่างที่เราอยากเป็นด้วยเช่นกัน   ค่าบำรุงรักษาบ้าน [...]