Tag: กำจัดปลวกราชพฤกษ์

กำจัดปลวกราชพฤกษ์

3 ข้อสำคัญที่เราควรเรียนรู้ไวกับเรื่องของปลวก3 ข้อสำคัญที่เราควรเรียนรู้ไวกับเรื่องของปลวก

ปลวกหนี่งในปัญหาขอวบ้านไม้เฟอร์นิเจอร์ไม้ เพราะปลวกนั้นจะสร้างความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์ไม้ และ บ้านไม้อย่างมาก ดังนั้นในบทความนี้เรามี …สำคัญที่เราควรจะเรียนรู้ไว้เรื่องปลวก เพื่อไว้ใช้ในการป้องกันปลวกที่จะเข้ามาในบ้านของเราได้มากขึ้นนะครับ  ปลวกไม่ชอบที่แดดจ้า   อย่างแรกเลยที่ควรรู้ไว้นั้นคือ ปลวกนั้นเป็นสัตว์ที่เก่งเฉพาะในความมืดเท่านั้นถ้าหากเป็นที่ที่มีแสงสว่างมาก ๆ หรือ ที่แสดงแดดจ้า ๆ หรือ แม้แต่อากาศที่อบอ้าว เองปลวกก็ไม่ชอบด้วยเช่นกัน ดังนั้นเมื่อเราเจอปลวกที่มาสร้างปัญหากับเฟอร์นิเจอร์ของเราให้เรานำเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนั้นไปตากไว้กับแดดแรง ๆ ไว้ก็ได้นะครับ รับรองว่าจะช่วยให้ปัญหาของปลวกนั้นลดน้อยลงอย่างแน่นอน   สรมารถสร้างเหยื่อล่อปลวกได้เช่นกัน   หากบ้านของเรายังถูกรุกรานจากเจ้าปลวกตัวร้ายไม่มากนัก การที่เราจะจัดการ และ ลดจำนวนประชากรของปลวกนั้นมีวิธีการทำเหยื่อล่อได้นะครับ โดยให้เรานำไม้อัดขนาดที่เราพอจะแบกไหว ไปพรมน้ำไว้ให้ชุ่ม ๆ หลังจกานั้นไปวางไว้ตรงจุดที่ปลวกเดินผ่านบ่อย [...]