อันตรายจากของเล่นเด็ก ที่พ่อแม่ควรร


ของเล่นเด็กแม้ว่าจะมีประโยชน์ในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก  แต่ในอีกทางหนึ่งของเล่นก็สามารถเป็นอันตรายกับเด็กได้เช่นกัน หากเล่นด้วยความไม่ระมักระวัง เล่นผิดวิธี โดยที่ไม่มีพ่อแม่คุมขณะที่เล่น เพราะฉะนั้นในการเล่น ของเล่นเด็ก สิ่งที่พ่อแม่ทุกคนควรทำอย่างแรกก็คือ การรู้จักกับของเล่นอันไหนที่เป็นอันตรายกับเด็กบ้าง เพื่อที่จะได้ระวังได้ถูกวิธี 

เพราะเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วด้วย เกี่ยวกับเด็กที่เล่นของเล่นแล้วเกิดอันตรายดังนั้นเราจะมาดูกันว่า ของเล่นอะไรบ้าง ที่เกิดอันตรายบ่อยที่สุด และต้องระมัดระวังเป้นพิเศษเป็นพิเศษ 

อันตรายของของเล่นเด็ก ที่ควรระวัง 

1.อันตรายจากการรัด 

มักจะเกิดกับของเล่นที่มีลักษณะเป็นสาย อย่างเช่นสายยาง สายเชือก ที่พอเล่นไปแล้วสายเหล่านี้อาจจะรัดคอทำให้เด็กหายใจไม่ออก จนเกิดอันตรายได้ 

2.อันตรายจากการหายใจไม่ออก 

ที่พบเห็นโดยมากจะเป็นของเล่นที่มีขนาดเล็กๆ เช่น ลูกปัด ลูกแก้ว หากเด็กเล่นของเล่นเหล่านี้แล้วนำเข้าสู่ปาก ของชิ้นเล็กดังกล่าว อาจจะหลุดเข้าหลอดลม และเป็นสาเหตุที่ทำให้หายไม่ออก มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลย หากไม่ได้รับการแก้ไขได้ทันการ 

3.อันตรายจากเสียงดัง 

ของเล่นบางชนิดที่เสียงดังเกินไป อาจจะเป็นอันตรายกับแก้หูของเด็กได้ ตามมาตรฐานของของเล่นแล้ว ระดับเสียงจะดังไม่เกิน 75 เดซิเบล และระยะในการดังจะต้องไม่เกิน 1 วินาที จึงจะไม่เป็นอันตรายต่อแก้วหูของเด็ก 

4.อันตรายจากสารพิษ 

เป็นปัญหาที่พบเห็นได้บ่ายเช่นกันใน ของเล่นเด็ก โดยเฉพาะของเล่นที่ไม่ได้มาตรฐาน มักจะมีการปนเปื้อนของสารเคมีที่เกิดจากกระบวนการผลิตมาด้วยเสมอ เนื่องจากการใช้วัสดุที่ไม่มีคุณภาพบ้าง หรือขั้นตอนการผลิตที่ไม่ดีพอ เมื่อของเล่นเหล่านั้นมาสู่มือเด็ก เด็กที่เล่นของเล่นมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ง่าย เพราะเด็กมักจะเอาเข้าปากหรือสูดดมอยู่เสมอ 

5.อันตรายจากตัวของเล่น 

ของเล่นบางอย่างมีการออกแบบมาโดยไม่ได้คำนึงถึงผู้ใช้เท่าไหร่ว่าเป็นอย่างไร อย่างเช่นของเล่นที่มีลักษณะที่มีคม หรือเป็นเหลี่ยมสัน ของเล่นเหล่านี้จะเป็นอันตรายกับเด็กได้ง่าย หากมีการตกกรระทบกับตัวของเด็ก ของเล่นเหล่านี้จึงไม่เหมาะที่จะนำมาให้เด็กได้เล่น 

แนวทางการเลือกของเล่นอย่างง่าย 

การเลือกของเล่นสำหรับเด็กที่ดี สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงเลยก็คือ ความปลอดภัย ส่วนเรื่องประโยชน์หรือผลพลอยได้จากของเล่น ให้เอาไว้ทีหลัง ความปลอดภัยให้เอามาเป็นอันดับหนึ่งก่อนเลย ต่อให้ของเล่นชิ้นนั้นมีประโยชน์เท่าไหร่ก็ตาม แต่ถ้าหากเป็นของเล่นที่มีความเสี่ยงกับเด็ก ก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเอามาให้เด็กเล่น 

ฉะนั้นเมื่อพ่อแม่ทุกท่านได้เข้าใจเกี่ยวกับการเลือก ของเล่นเด็ก อย่างที่ได้บอกไปข้างต้นแล้ว การเลือกของเล่นทุกครั้งจึงต้องใช้หลักการพิจารณาเลือกให้ดีเสมอ เพื่อให้ลูกของเราได้รับของเล่นที่ดีที่สุด และมีความปลอดภัยขณะที่เล่นด้วย